Herkus Mantas
Metai
1972
Trukmė
2h. 25min.
ilgas
Režisierius
Marijonas Giedrys
Aktoriai
Antanas Šurna Eugenija Pleškytė Algimantas Masiulis Stasys Petronaitis Pranas Piaulokas
Šalis
Lithuania

Filmas: Herkus Mantas (1972)

Originalus pavadinimas: Herkus Mantas

8.2
IMDb
204 balsų

„Šis filmas – memorialas prūsų tautai, savo kalba ir kultūra giminingai lietuviams, išnaikintai kryžiuočių ordino. XIII amžiuje prūsai sukilo, ilgam paralyžiuodami kryžiuočių veržimąsi į Rytus, ir krito žūtbūtinėje kovoje, palikdami pavergėjams savo žemes ir savo vardą…“ Toks titras pasirodo ekrane po netrumpo prologo, iliustruojančio kryžiuočių klastą: pasikvietę senąjį Montę bei kitus apkrikštytus prūsų didikus, jie juos sudegina. Tai dviejų dalių istorinė drama apie žymiausią prūsų sukilimo vadą Herkų Mantą, kuris užaugo įkalintas kryžiuočių ir, priėmęs krikščionišką tikėjimą, grįžo į Prūsiją padėti tėvynainiams ginti savo žemių bei savo tikėjimo.

Filmo "Herkus Mantas" treileriai

Treileris 1

Filmo "Herkus Mantas" pagrindiniai aktoriai