Metai
2017

Filmas: Laiko Pjūvis (2017)

Originalus pavadinimas: Laiko Pjūvis

Ar pamenate, kaip gyvenome prieš metus, penkis, dešimtį ar net sovietmečiu? Geriau buvo anuomet ar dabar? Kokius darbus nuveikė krašto išrinktieji ir kaip pasikeitė gyvenimo kokybė? Pažvelgsime į tai per laiko prizmę – be nusistovėjusių stereotipų, drabstymosi purvais ar eskaluojamos šališkos pozicijos. Kalbant apie netolimą Lietuvos praeitį ir dabartį, laiką perrėžiame į dvi dalis, kurių vieną traktuojame kaip "ana valdžia", o kitą vadiname "dabartis". Vieniems geresni buvo anie laikai, kitiems – dabartiniai. Jaunoji karta neretai neigiamus dalykus, opias problemas traktuoja kaip "sovietinį palikimą", o štai senosios kartos atstovai, skaitydami spaudą ar žiūrėdami žinias, dažnai susiima už galvų: "Kas darosi? Seniau to nebuvo!" Buvo! Ir dar kaip buvo... Nebuvo tik visiems prieinamų žiniasklaidos priemonių, visuomenės nepasiekdavo tokie informacijos srautai, o ir žmogaus atmintis juk trapi...