Metai
2017

Laiko Pjūvis

Ar pamenate, kaip gyvenome prieš metus, penkis, dešimtį ar net sovietmečiu? Geriau buvo anuomet ar dabar? Kokius darbus nuveikė krašto išrinktieji ir kaip pasikeitė gyvenimo kokybė? Pažvelgsime į tai per laiko prizmę – be nusistovėjusių stereotipų, drabstymosi purvais ar eskaluojamos šališkos pozicijos. Kalbant apie netolimą Lietuvos praeitį ir dabartį, laiką perrėžiame į dvi dalis, kurių vieną traktuojame kaip "ana valdžia", o kitą vadiname "dabartis". Vieniems geresni buvo anie laikai, kitiems – dabartiniai. Jaunoji karta neretai neigiamus dalykus, opias problemas traktuoja kaip "sovietinį palikimą", o štai senosios kartos atstovai, skaitydami spaudą ar žiūrėdami žinias, dažnai susiima už galvų: "Kas darosi? Seniau to nebuvo!" Buvo! Ir dar kaip buvo... Nebuvo tik visiems prieinamų žiniasklaidos priemonių, visuomenės nepasiekdavo tokie informacijos srautai, o ir žmogaus atmintis juk trapi...