Laisvės žvalgas
Metai
2021

Laisvės žvalgas

Laisvės žvalgas

Nors atrodytų, kad Juozas Lukša istorinė asmenybė, likęs praeityje, tačiau jis yra ir dabarties asmenybė, nes iki šiol jo vardą prisimena okupantai, tie žmonės, kurie tarnavo okupantams, tie, kurie juodino rezistenciją. Po šiai dienai jo vardas jų yra siejamas su tais įvykiais, kuriuose jis nedalyvavo, žinant, kokią didžiulę įtaką ir moralinį autoritetą jis turi Lietuvos visuomenei.